Algemene voorwaarden

1. Overeenkomst

1.1. Door het plaatsen van een bestelling op de website bestellen.bistrobientje.nl accepteert u het aanbod van Bistro Bientje en gaat u een overeenkomst aan. U kunt uw bestelling afhalen bij Bistro Bientje aan de Benedendamsestraat 3 in Ameide. Eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u telefonisch stellen of doorgeven. Betalingen geschieden online via iDeal.

1.2. In het kader van deze overeenkomst worden door Bistro Bientje persoonsgegevens verwerkt. Dit wordt altijd gedaan conform de geldende wetgeving.

1.3 Bistro Bientje zal uw persoonsgegeven nooit aan derden verstrekken.

2. Levering

2.1 U kunt uw bestelling afhalen op het door u gekozen tijdstip.

2.2 Bestellingen kunnen via internet geplaatst worden tot het laatst aangeven tijdslot in het bestelproces.

2.3 Alhoewel er naar gestreefd wordt uw bestelling op tijd uit te leveren, kan het gebeuren dat uw bestelling iets later beschikbaar is.

2.4. Het risico voor wat betreft de bestelling gaat over op u nadat de bestelling is geleverd en betaald.

4. Betaling

De betaling kunt u online verrichten via iDeal.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De totale aansprakelijkheid van Bistro Bientje wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs.

5.2 De aansprakelijkheid van Bistro Bientje voor schade door lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt totaal nimmer meer dan het verzekerde bedrag.

5.3 De aansprakelijkheid van Bistro Bientje voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, is uitgesloten.